Klub Info

Genralforsamling 2022

Generalforsamling lørdag den 22. januar kl. 17 i Bogø Forsamlingshus.

 

Dagsorden:

 

  • valg af dirigent
  • bestyrelsens beretning
  • forelæggelse af regnskab
  • budget
  • indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen: Tom Skriver, Jan Tjørnemark og Anne Kühnel.

(alle villige til genvalg). Valg af suppleanter og to revisorer.

  • eventuelt


Husk evt. forslag skal være bestyrelsen i hændes senest to uger før.

Klubben er etableret i 1987. En af klubbens store aktiviteter er den i vort nærområde kendte kapsejlads ”Tærø Rundt”. Sejladsen har været afholdt siden 1989, har senest haft 50 tilmeldte både. Tilmelding kan foretages fra denne hjemmeside.


Klubben har ca. 125 medlemmer. Ungdomsafdelingen har mange medlemmer, der flittigt bruger vores optimistjoller, Tera joller, Feva joller og 405'er. Meld dig ind i Bogø Sejlklub som familie-, senior-, ungdoms- eller støttemedlem.


Bogø Sejlklub er en meget aktiv klub. Vi lægger vægt på humor, god mad, hyggelige udflugter og dejlige kapsejladser.


Vores hjemhavn er Bogø Havn (Lindebroen), hvor vi efter udbygningen har plads til ca. 50 både. Positionen er: 54° 54,8´N, 12° 03,2´E.

Efter istandsættelsen af havnebygningen er forholdene for havnens brugere og gæstesejlere tidssvarende. Der er etableret nye baderum, vaskemaskine, tørretumbler samt dejligt køkken og fællesrum.


Besøg jævnligt denne hjemmeside, hvor du kan følge med i klubbens aktiviteter. Klik på linket til højre og læs de sidste udgaver af vort klubblad ”Signalmasten”. Indlæg og spørgsmål sendes til. Karen Linnet på karen.lyager.horve@gmail.com.


Bogø Havn (Lindebroen) er den ene af øens to havne. Den har plads til ca. 50 både. Vanddybden varierer fra 1,5 til 2,5 meter med største dybde i den yderste del af havnen. Bogø havn ligger på den sydlige del af øen. Den anden havn, "Skaaningebro", ved den nordlige kyst..KLUBHUSET:

Regler for leje af klubhuset. 


1. Klublokaler kan lejes af medlemmer med stemmeret i Bogø Sejlklub.  Juniormedlemmer under 18 år, kun ved forældres tilstedeværelse.

2. Lejer skal være til stede ved arrangementet.

3. Huset udlejes på følgende vilkår: A - Leje for en aften kl. 16.00-24.00 = 500,00 kr. B - Leje for et døgn kl. 10.00-10.00 = 1000,00 kr.

4. Huset afleveres rengjort - i samme stand, som det modtages.

5. Strømforbrug afregnes til dagspris.

6. Beskadiget inventar erstattes.


Spørgsmål vedr. udlejning rettes til: Jørgen Kuhnell 20891472

Bestyrelsen:


Formand:

Jens Linnet 

Ålborgvej 15, 4793 Bogø By

40412312

 

Kasserer:

Anne Kuhnell

Bogøhovedgade 4,  4793 Bogø By

40681472


Bestyrelsesmedlemmer:


Tom Skriver

71118880


Thomas Bægård

21406311


Jan Tjørnemark

40302469


Suppleanter;


Gunnar Langkilde

22481013


Revisorer

Jørn Søllingvraa

40531750


Linda Thusgård

22895790


Ungdomsafdelingen;


Thomas Bægaard

 21406311


Revisorsuppleant:

John Pedersen

40958049


Redaktør:

Karen Lyager Linnet

karen.lyager.linnet@gmail.com


Udvalg:


Tærø Rundt: 

Jens Linnet, Lilian Tandrup, Niels Raimund,

Jan Tjørnemark, Jørgen Høppermann,

Birgit Tjørnemark.


Onsdags sejlads:

Jens Peter Illum, Henrik Aakilde, Thomas Bægaard


Materialeudvalg: 

Knud Thusgård og Leif Thomsen

 

Turudvalg:

Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet, Linda Thusgård


Ungdomsudvalg:

Thomas Bægaard samt forældre -

 aftales ved sæsonstart.

   

Havnebestyrelsen:

Jan Tjørnemark

40302469


Klubhusudvalg:

Jens Linnet, Jørgen Høppermann, Jan Tjørnemark


Klubhusbestyrer og udlejningskontakt:

Jørgen Kuhnell

Bogøhovedgade 4, 4793 Bogø By

20891472


Webmaster:

Kia Mulbjerg Bægaard