Startside

Nyt til medlemmer

Signalmasten ændre form


Fremover vil Signalmasten ikke være i papirform eller pdf fil. Den har fået sit eget site, hvor der der vil være mere journalistisk frirum.


Klik her og se det nye site


BÅDE OP

Kære sejlere

Optagning af både med Henrik Palle finder sted lørdag den 9. oktober

Generalforsamling 2021 i Bogø Sejlklub


Rædselsåret 2020 vil vi helst glemme. Pandemien har forhindret os i at være sammen, lave udflugter og hygge i klubhuset og endelig forhindret den hyggelige generalforsamling.


Bestyrelsen har efter grundige overvejelser besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt, idet vi mener at medlemmerne skal have mulighed for at se hvad der faktisk er sket i klubben og også få indsigt i økonomien. Vi håber at man vil tillade denne afvigelse i forhold til vore regler, set i lyset af det umulige i at samle medlemmerne. Link til online møde vil blive sendt ud til medlemmerne.

Hvis du ønsker at komme på mail listen fra Bogø Sejlklub, så send da en mail til: bogoesejlklub@gmail.com