Onsdags Sejlads

Resultater og sejladsregler mv. ligger nu på SMG´s hjemmeside på dette link: www.groensund.dk/kapsejlads

Dommer fra Bogø d. 26 juni er Jens Lyn og d. 11 september er Havhexen

Sejladsbestemmelser – Onsdags kapsejladser SMG / Bogø Sejlklub 2019
 
Periode:  Der sejles i maj-juni og august-september.  I september sejles fra 18.00-20.00, i maj, juni og august sejles fra 18.30-21.00.  Der sejles ikke ved vindstyrker på 12 m/s og derover. Beslutning om aflysning træffes af kapsejladsudvalget SMG/BS i samråd. Ved aflysning sendes SMS til samtlige skippere via smsgruppe på mobil. Aflysning skal ske senest 60 min før start. 
 
Løb:  Der sejles i to løb: Løb 1 (de lidt langsommere både) Løb 2 (de hurtigste både) Der opgøres årsresultat for løb 1 og løb 2. Derudover opgøres et årsresultat for de både fra såvel løb 1 som løb 2, der har sejlet singlehand i et eller flere af deres sejladser (løb 3: singlehand for de både som kun er bemandet med skipper).
 
Start:  Første start er løb 1. Løb 2 starter 15 min. senere.  Maj, juni og august starter løb 1 kl.18.15 og løb 2 kl.18.30.  September starter løb 1 kl.18.00 og løb 2 kl.18.15. Starterne sker som hovedregel ved Stubbekøbing (se kapsejladsplanen). Starten ved Stubbekøbing sker mellem to mærker (stager) begge med gult og orange flag. Mærke nr. 0 er den bøje der er længst væk fra molen. (Hvis der startes på Bogøsiden er det ligeledes mellem to mærker. Dommerbåden fortøjer til den fastudlagte bøje ud for Bogø havn og mærke nr. 2 er den bøje, der er fjernest fra dommerbåden.) Alle deltagende både skal lade sig registrere af dommeren ved at sejle tæt forbi dommermolen / båden inden start.  Der skal bæres personligt opdriftsmiddel.
 
Banen:  Løb 1 og løb 2 sejler samme bane.  Det tilsigtes, at der sejles på åbent vand. Dette betyder, at banen udover kryds og læns så vidt mulig bør indeholde halvvindsben. Baner lægges på skift af SMG og BS.  Til hjælp til fastlæggelse af bane skal anvendes kompendium med 12 forskellige baner nummereret 1-12. Alle deltagende både skal have et kompendium ombord. Bane-nummer vises ved start med tal 1-12.  Hvis det før start vurderes, at der er risiko for at vinden flover inden sejladsen er gennemført, så der kan opstå behov for afkortning af bane, erstattes stor bane (1,3,5,8,9,12) af en lille bane som sejles to gange (2,4,6,7,10,11) med mulighed for mellemtid, som kan anvendes ved afkortning. Bane-nummer vises ved start ganget med to, f.eks. 2x4 hvor 4 er banenummer. Nul-bøjen (mærke 0 i Stubbekøbing, og mærke 2 ved Bogø, hvis der startes fra Bogø) tages på indersiden. Man skal altså igennem gaten. 
 
Mål og beregning:  Præmietiderne beregnes ved hjælp af DH 2019tyu (GPH).  GPH - Generel sømiletid på en cirkel-bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’. Hvis en tredjedel af deltagende både ikke når i mål inden for tidsfristen, tages i mål på mellemtiden. Man skal en gang for alle for hele sæsonen bestemme om ens mål skal være med eller uden spiler. Ved beregning af årets placering får bådene point svarende til placeringen i hver enkelt sejlads, man har deltaget i.  Fraværspoint skal være ens for alle sejladser. Max antal deltagende både bestemmer fraværspoint: Både der ikke har deltaget i en sejlads, får point svarende til max antal deltagende både i en sejlads i det pågældende løb i løbet af sæsonen - plus én. Fraværspoint-tallet gøres op ved sæson-slut. Både der deltager, men ikke gennemfører en sejlads af en eller anden grund, tildeles point for en sidste plads i deres løb. Når det er en båd der er dommer, belønnes båden med point, der svarer til gennemsnittet af de point, båden har opnået i løbet af sæsonen. Point gøres op efter sæsonafslutning.

Der skal være minimum 2 kapsejlende både i en sejlads for at placeringen tæller i det samlede resultat. Den enkelte båds påbegyndte sejladser afgør antallet af fratrækkere, som båden har. For hver påbegyndt fjerde sejlads, fratrækkes én sejlads. Båden kan fratrække en hvilken som helst sejlads uanset om den har deltaget i sejladsen eller ej.
 
Grundstødning: Ved grundstødning, hvor båden står fast, er det efter 2 minutter tilladt at anvende motoren for at komme fri og indtil båden er fri af grunden.
 
Dommer:  Bjarne og Ketty er faste dommere. Det er kapsejladsudvalgene i henholdsvis SMG og på BS, der har ansvar for, at der er en dommer, når Bjarne og Ketty ikke kan. 
 
Straf og protest: Der anvendes to-runders-straf ved regelbrud før starten (fra et-minuts-opmærksomhedssignal til bådens startsignal) og derudover blot en-rundes-straf. Tyvstarter en båd, er straffen, at båden skal tilbage over linjen for at starte korrekt. Straf skal tages så tæt på situationen som muligt samtidig med at man holder klar af øvrige kapsejlende både. Protest angives ved at ’praje protest’ i situationen og (hvis straffen ikke er tages) igen når man går i mål.  Hvis straffen ikke er taget inden løbsafslutning, danner kapsejladsudvalget en protestkomite på tre personer.
 
Deltagergebyr:  Deltagergebyr for sejlads er kr. 150,-. Betaling for spisning er kr. 50,- pr. hoved.  
 
 
Vedtaget på fælles kapsejladsudvalgsmøde SMG/BS 23.april 2019