Onsdags Sejlads

Resultater og sejladsregler mv. ligger nu på SMG´s hjemmeside på dette link: www.groensund.dk/kapsejlads
Dommere d. 13 juni på Bogø er Jens Lyn

og d.3 oktober er Havhexen

Sejladsbestemmelser – Onsdags kapsejladser SMG / Bogø Sejlklub

Periode: 2018

Der sejles i maj-juni og august-september. 

I september sejles fra 18.00-20.00, i maj, juni og august sejles fra 18.30-20.30. 

Der sejles ikke ved vindstyrker på 12 m/s og derover. Beslutning om aflysning træffes af kapsejladsudvalget SMG/BS i samråd. Ved aflysning sendes SMS til samtlige skippere via smsgruppe på mobil. Aflysning kan ske indtil 60 min før start. 

 

Løb: 

Der sejles i to løb:

Løb 1 (de lidt langsommere både)

Løb 2 (de hurtigste både)

Der opgøres årsresultat for løb 1 og løb 2. Derudover opgøres et årsresultat for de både fra såvel løb 1 som løb 2, der har sejlet singlehand i et eller flere af deres sejladser (løb 3: singlehand for de både som kun er bemandet med skipper).

 

Start: 

Løb 2 har to starter. Løb 1 har én start. Første start er fælles start for løb 1 og løb 2. 

Anden start for løb 2 sker 5 minutter efter sidste båd i løb 2 er i mål. Anden start sejler samme bane som i første start.

Starterne sker som hovedregel ved Stubbekøbing (se kapsejladsplanen). 

Maj, juni og august er første start kl. 18.30. September er første start kl. 18.00.

Starten ved Stubbekøbing sker mellem to mærker (stager) begge med gult og orange flag. Mærke nr. 0 er den bøje der er længst væk fra molen. (Hvis der startes på Bogøsiden er det ligeledes mellem to mærker. Dommerbåden fortøjer til den fastudlagte bøje ud for Bogø havn og mærke nr. 2 er den bøje, der er fjernest fra dommerbåden.)

Alle deltagende både skal lade sig registrere af dommeren ved at sejle tæt forbi dommermolen inden start. 

Der skal bæres personlig opdriftsmiddel.


Banen: 

Det tilsigtes, at der sejles på åbent vand. Dette betyder, at banen udover kryds og læns så vidt mulig bør indeholde halvvindsben.

Banernes længde skal så vidt muligt have en varighed på 1½-2 timer. Løb 2 kan f.eks. afvikles med 2 x 45 min. Det tilstræbes at baner lægges så sejlads i begge løb er afviklet på samme tid.

Baner lægges på skift af SMG og BS.

Løbsbane vises med grønne eller røde tal. Nul-bøjen (mærke 0 i Stubbekøbing, og mærke 2 ved Bogø, hvis der startes fra Bogø) tages på indersiden. Man skal igennem gaten. 

Det tilstræbes at både under sejlads passerer forbi dommerbåden for eventuel afkortning af bane (mellemtid). 

Ved baneafkortning lyder to trut fra hornet når første båd nærmer sig og der hejses flaget S (hvidt med blåt). 

 

Mål og beregning: 

Præmietiderne beregnes ved hjælp af DH 2011 (GPH). 

GPH - Generel sømiletid på en cirkel-bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’.

Hvis en tredjedel af deltagende både ikke når i mål inden for tidsfristen, tages i mål på mellemtiden. Man skal en gang for alle for hele sæsonen bestemme om ens mål skal være med eller uden spiler.

Ved beregning af årets placering får bådene point svarende til placeringen i hver enkelt sejlads, man har deltaget i. 

Fraværspoint skal være ens for alle sejladser. Max antal deltagende både bestemmer fraværspoint: Både der ikke har deltaget i en sejlads, får point svarende til max antal deltagende både i en sejlads i det pågældende løb i løbet af sæsonen - plus én. Fraværspoint-tallet gøres op ved sæson-slut.

Både der deltager, men ikke gennemfører en sejlads af en eller anden grund, tildeles point for en sidste plads i deres løb.


Der skal være minimum 2 kapsejlende både i en sejlads for at placeringen tæller i det samlede resultat, dette er kun gældende for løb 2.

Den enkelte båds påbegyndte sejladser afgør antallet af fratrækkere, som båden har. For hver påbegyndt fjerde sejlads, fratrækkes én sejlads. Båden kan fratrække en hvilken som helst sejlads uanset om den har deltaget i sejladsen eller ej.

 

Dommer: 

Bjarne og Ketty er faste dommere. Det er kapsejladsudvalgene i henholdsvis SMG og på BS, der har ansvar for, at der er en dommer, når Bjarne og Ketty ikke kan. Når det er en båd der er dommer, belønnes båden med point, der svarer til gennemsnittet af de point, båden har opnået i løbet af sæsonen. Point gøres op efter sæsonafslutning.

 

Straf og protest:

Der anvendes to-runders-straf ved regelbrud før starten (fra et-minuts-opmærksomhedssignal til bådens startsignal) og derudover blot en-rundes-straf. Tyvstarter en båd, er straffen, at båden skal tilbage over linjen for at starte korrekt.

Straf skal tages så tæt på situationen som muligt samtidig med at man holder klar af øvrige kapsejlende både.

Protest angives ved at ’praje protest’ i situationen og (hvis straffen ikke er tages) igen når man går i mål. 

Hvis straffen ikke er taget inden løbsafslutning, danner kapsejladsudvalget en protestkomite på tre personer.

 

Deltagergebyr: 

Deltagergebyr for sejlads er kr. 150,-. Betaling for spisning er kr. 50,- pr. hoved.   

 

 

Vedtaget på fælles kapsejladsudvalgsmøde SMG/BS 18.april 2018