Onsdags Sejlads

Sejladsbestemmelser – Onsdags kapsejladser SMG / Bogø Sejlklub

Periode: 2017

Der sejles i maj-juni og august-september.

I september sejles fra 18.00-20.00, i maj, juni og august sejles fra 18.30-20.30.

Der sejles ikke ved vindstyrker på 12 m/s og derover. Beslutning om aflysning træffes af kapsejladsudvalget SMG/Bogø i samråd. Ved aflysning sendes SMS til samtlige skippere via sms-gruppe på mobil. Aflysning kan ske indtil 60 min før start.

Løb:

Der sejles i to løb med fælles start inddelt efter bådenes sejltid, hvor banerne lægges så begge løb så vidt muligt slutter samtidig, f.eks. ved at løb 1 er et mærke kortere end løb 2:

Løb 1 (de lidt langsommere både)

Løb 2 (de hurtigste både)

Der opgøres årsresultat for løb 1 og løb 2. Derudover opgøres et årsresultat for de både fra såvel løb 1 som løb 2, der har sejlet singlehand i et eller flere af deres sejladser (løb 3: singlehand for de både som kun er bemandet med skipper).

Start:

Starterne sker skiftevis i Stubbekøbing og på Bogø (se kapsejladsplanen). Hvis dommerne skønner søen for stor, kan de beslutte at en start ved Bogø flyttes til Stubbekøbing.

September startes kl. 18.00. Maj, juni og august startes kl. 18.30.

Starten fra Stubbekøbing sker mellem to mærker (stager) begge med gult og orange flag. Mærke nr. 0 er den bøje der er længst væk fra molen.

På Bogøsiden startes ligeledes mellem to mærker. Dommerbåden fortøjer til den fastudlagte bøje ud for Bogø havn.

Når der startes fra Bogøsiden er mærke nr. 2 den bøje, der er fjernest fra dommerbåden.

Alle deltagende både skal lade sig registrere af dommeren ved at man selv sejler tæt forbi dommerbåden inden start.

Der skal bæres personlig opdriftsmiddel.

Respitstart:

Vi tilstræber at en forårssejlads er med respitstart. Banelængden – kort, mellem, lang - afspejler vindstyrken. Respitten er 'antal minutter' efter startskud. Respitten laves alene på måltal. Sejladsen afvikles i forbindelse med forårsspisningen.

Banen:

Det tilsigtes, at der sejles på åbent vand. Dette betyder, at banen udover kryds og læns så vidt mulig bør indeholde halvvindsben.

Banens længde skal så vidt muligt have en varighed på 1-2 timer.

Løbsbane vises med grønne eller røde tal. Nul-bøjen (mærke 0 i Stubbekøbing og mærke 2 ved Bogø) tages på indersiden. Man skal igennem gaten.

Det tilstræbes at både under sejlads passerer forbi dommerbåden for eventuel afkortning af bane (mellemtid).

Ved baneafkortning lyder to trut fra hornet når første båd nærmer sig og der hejses flaget S (hvidt med blåt).

De både fra BS der lægger bøjer ud er også dem der sætter banen til Ketty og Bjarne

Mål og beregning:

Præmietiderne beregnes ved hjælp af DH 2011 (GPH).

GPH - Generel sømiletid på en cirkel-bane som et vægtet gennemsnit af vindstyrkeområderne, ’let’, ’mellem’ og ’hård’.

Hvis en tredjedel af deltagende både ikke når i mål inden for tidsfristen, tages i mål på mellemtiden. Man skal en gang for alle for hele sæsonen bestemme om ens mål skal være med eller uden spiler.

Ved beregning af årets placering får bådene point svarende til placeringen i hver enkelt sejlads, man har deltaget i.

Fraværspoint skal være ens for alle sejladser. Både der ikke har deltaget i en sejlads, får point svarende til max antal deltagende både i en sejlads i det pågældende løb i løbet af sæsonen - plus én. Fraværspoint-tallet gøres op ved sæson-slut.

Både der deltager, men ikke gennemfører en sejlads af en eller anden grund, tildeles point for en sidste plads i deres løb.

Der skal være minimum 2 kapsejlende både i et løb for at placeringen tæller i det samlede resultat, dette er kun gældende for løb 2.

Den enkelte båds påbegyndte sejladser afgør antallet af fratrækkere, som båden har. For hver påbegyndt fjerde sejlads, fratrækkes én sejlads. Båden kan fratrække en hvilken som helst sejlads uanset om den har deltaget i sejladsen eller ej.

Dommer:

Bjarne og Ketty er faste dommere både på Stubbekøbing- og Bogøsiden. Det er kapsejlads­udvalgene henholdsvis i SMG og på Bogø, der har ansvar for, at der er en dommer, når Bjarne og Ketty ikke kan.

Protest angives ved at ’praje protest’ i situationen og (hvis straffen ikke er tages) igen når man går i mål.

Der anvendes to-runders-straf ved regelbrud før starten (fra et-minuts-opmærksomhedssignal til bådens startsignal) og derudover blot en-rundes-straf. Tyvstarter en båd, er straffen, at båden skal tilbage over linjen for at starte korrekt.

Straf skal tages så tæt på situationen som muligt samtidig med at man holder klar af øvrige kapsejlende både.

Ved protest danner kapsejladsudvalget en protestkomite på tre personer.

Deltagergebyr:

Deltagergebyr for sejlads er kr. 150,-. Betaling for spisning er kr. 50,- pr. hoved. 

 

Vedtaget på Kapsejladsudvalgsmøde SMG/BS 26.april 2017

Resultater og sejladsregler mv. ligger nu på SMG´s hjemmeside på dette link: www.groensund.dk/kapsejlads

Bogø Sejlklub